top of page

סיור מודרך בתערוכה ״יוצאת מהכלל, העיר הלבנה – מורשת יומיומית״

29.2.20, 10:00

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

עברית

שפה

30₪

מחיר

יוצאת מהכלל, העיר הלבנה – מורשת יומיומית: תערוכת הקבע של בית ליבלינג מציגה את סיפור התהוות המרקם העירוני המודרניסטי בעיר הלבנה, אתר מורשת תרבות עולמית של אונסקו. התערוכה משקפת את ההתמודדויות הנוגעות לתכנון ולחיים במרחב עירוני שהוא אתר שימור, מקנה כלים להבנת האדריכלות כתחום בעל משמעויות חברתיות, פוליטיות ותרבותיות ומעודדת דיון בנושא.

אירועים נוספים
bottom of page