top of page

נדחה: הסיפור שמאחורי בית ליבלינג

4.4.20, 8:00

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

אנגלית

שפה

30₪

מחיר

סיור באנגלית, שבו נסביר מדוע בית ליבלינג הוא דוגמה מייצגת לאדריכלות הסגנון הבינלאומי בתל אביב, נשמע את סיפורי המשפחות שהתגוררו בו ונבחון כיצד והאם הצליחה האדריכלות העכשווית לשמר את רוח המקום. נבקר גם בתערוכות המוצגות בבית ליבלינג ומעלות לדיון סוגיות חשובות בהיסטוריה של העיר הלבנה ובחיי היום־יום שלה.

אירועים נוספים
bottom of page