top of page
טבע עירוני - מתוכנית גדס ועד היום
טבע עירוני - מתוכנית גדס ועד היום

Wed, Dec 21

|

Tel Aviv-Yafo

טבע עירוני - מתוכנית גדס ועד היום

הרצאות קצרות על חשיבות הטבע העירוני ועל סיפורה ההיסטורי והתרבותי של גינת רות. האירוע מתקיים במסגרת פרויקט "רקמה תיעודית" המתקיים בגינת רות במהלך ימי החנוכה ואירועי טבע עירוני במהלך חודש דצמבר.

זמן ומיקום

Dec 21, 2022, 7:00 PM – 8:30 PM

Tel Aviv-Yafo, Ruth St 1, Tel Aviv-Yafo, Israel

פרטי האירוע

נר רביעי בגינה עם הרצאות קצרות על חשיבות הטבע העירוני ועל סיפורה ההיסטורי והתרבותי של גינת רות, אחת מהגינות שהגה הבוטנאי ומתכנן הערים סר פטריק גדס ברוח ׳עיר גנים׳.

ההכרה בחשיבות הטבע בעיר משקפת תפיסה הרואה את הסביבה העירונית כמארג הכולל לא רק אנשים, מבנים וכבישים, אלא גם צמחייה מקומית ובעלי חיים. רעיונות אלו קיבלו ביטוי בחזונו הייחודי של גדס למערכת היחסים הרצויה בין החברה, הטבע והעיר כבר לפני מאה שנים. עם השנים ככל שהעיר מצטופפת, אתגרים וצרכים חדשים משפיעים על ערכי הנוף והטבע של השטחים הפתוחים בכלל ובפרט בגינות ששתל גדס בכל בלוק מגורים.

נחשף לרשת של משעולים ושבילים המקשרת בין אותן גינות שמחכות להתגלות, וכן לחשיבותם של מסדרונות אקולוגים המאפשרים קישוריות דומה לבעלי חיים, חרקים ופרפרים הנחוצים לצמחי הבר ולקיומו של האדם בעיר. נלמד כיצד ניתן לתמוך במערכת זו גם במרכז העיר הצפופה בחצרות ובמרפסות הבתים.

דוברות: מיכל נהרי, אגרונומית בכירה - אגף שפ"ע, אדר׳ רותי ליברטי-שלו ואדר׳ עדי הר-נוי - חוקרות ואדריכליות שימור.

האירוע מתקיים במסגרת פרויקט "רקמה תיעודית" המתקיים בגינת רות במהלך ימי החנוכה בשיתוף מרכז אריק איינשטיין, וכחלק מאירועי טבע עירוני בשיתוף עם הרשות לאיכות סביבה וקיימות ואגף שפ״ע.

לפרטים נוספים על פרוייקט רקמה תיעודית>

לפרטים נוספים על אירועי טבע עירוני במהלך חודש דצמבר>

ימי פעילות הרקמה בגינת רות:

  • 18-22/12, ימים א׳-ה׳, 16:00-19:00
  • 19/12, יום ב׳ מפגש נוסף, 09:30-12:30

שיתוף

bottom of page