top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

בית.בניין

יוצרים איכות חיים וסביבה בבניין המשותף

  • הסתיים
  • בית ליבלינג - אידלסון 29

פרטים

תוכנית הפונה לתושבים ותושבות המתגוררים בבניינים משותפים ומעוניינים ליזום ולפעול במרחב הבניין, לטובת יצירת סביבת חיים נעימה ובריאה וקידום אורח חיים מקיים. קורס בן שישה מפגשים בו נלמד צעדים פשוטים ויומיומיים לשדרוג סביבת המגורים שיכולים להפוך את הבניין לבית.


bottom of page