top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

שפה

  • הסתיים
  • Idelson Street

פרטים

תאריך התחלה: 1.11.21 למשך חצי שנה בדומה לכוח הצנטריפטלי, הגורם לגוף לנוע במסלול מעגלי המכוון לכיוון המרכז, תאסוף התנועה הספירלית את נקודות המבט השונות של כל יוצרת ויוצר בתכנית לכדי מערכת רב־קולית אחת המזינה מרכז משותף. זוהי קבוצה של מחקר-מכוון-לפעולה המאמינה כי בין יוצרים עצמאיים קיים קשר בלתי נראה, שבאמצעותו אנחנו יכולים ללמוד וליצור זה מזה. כיוצרים איננו נמצאים, כפי שלעיתים נדמה, במאבק זה עם זה על מקוריות, מקום ומשאבים מצומצמים, אלא להפך – הקול הבודד מעצים ומחדד את כוחו ואת משמעות פעולותיו כאשר הוא חלק מקונסטלציה רחבה יותר ובה הוא מוצא את מקומו וייחודיותו. במהלך התכנית נדגיש ונשכלל את הטרמינולוגיה האישית המגדירה את יצירתנו. נתרגל תהליכי ניסוח והמשגה, הנדרשים כדי להפרות אחרים באוצר המילים שלנו, ונפתח קשב ותשומת למילים שבהן אנו משתמשות עבור יצירתנו, לכדי יצירת שפה אינטימית, אישית, ועם זאת משותפת ובהירה. ימי שני בין השעות 18:00–20:00 מפגשים קבוצתיים יתקיימו בימי שני מדי שבועיים בין השעות 18:00–20:30. מפגשים אישיים יתקיימו מעת לעת בימי ב׳ שבין הפגישות. עלות: 2500 ש״ח


bottom of page