top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

פרוסט 2

  • הסתיים
  • Idelson Street

פרטים

תאריך התחלה: 7.12.21 ״אל תכשיר את עצמך לקרוא ספר, שעה שאתה עומד להתחיל לקרוא יצירה זו של מרסל פרוסט. עליך לקרוא פרק פרק לעצמו. ואל תכשיר את עצמך לקרוא אפילו פרק פרק לעצמו, קרא עמוד עמוד לעצמו. ואל תכשיר את עצמך לקרוא אפילו עמוד עמוד, אלא כל משפט ומשפט לעצמו. רק אז יתכן כי תשיג את ערכו וטעמו של ספר זה וסופר זה,״ המליץ המו״ל ישראל זמורה לקורא, בפתח הדבר לתרגום העברי הראשון של ״בעקבות הזמן האבוד״. בתוכנית ״פרוסט״ נקרא לאט לאט, ובקבוצה, את יצירת המופת ״בעקבות הזמן האבוד״. נתקרב יחד אל הטקסט הקלאסי והמאיים הזה, וניצור איתו מערכת יחסים פעילה, קרובה ויצירתית. נפתח קשב חדש לרעיונות, למקצבים ולצורה הספרותית, ונגלה, באמצעות תרגילי קריאה שונים ומשונים, שלקריאה קשובה ומעמיקה של טקסטים יש הרבה מה להציע לפרקטיקה שלנו כיוצרים, וליכולת ההתבוננות שלנו כאנשים בכלל. בסמסטר זה נקרא את הכרך השני בסדרה, ״אהבה אחת של סוואן״. ההרשמה פתוחה למי שהשתתף בסדנת פרוסט 1, ולמי שקרא לבדו את החלק הראשון ומעוניין לצלול פנימה. ימי שלישי בין השעות 18:00–20:00 למשך 15 מפגשים. עלות: 1600 ש״ח


bottom of page