top of page

עירוח: ענת ליטוין וסלי קריסטל

IMG_4732.jpg

הכירו את האורחות הראשונות שלנו בתוכנית הרזידנסי "הדירה" בבית ליבלינג: ענת ליטוין וסלי קריסטל. השתיים יחלו את השהות בדירה בראשון לספטמבר וישארו עד דצמבר 2020. ענת היא אומנית וחוקרת העוסקת מעל לעשור בפיתוח פרקטיקות של אירוח אומנותי כמייסדת פרויקט הוםבייס ומיזם ״עירוח״. ענת היא דוקטורנטית בטכניון במסלול תכנון ערים ואיזורים, ומלגאית בתוכנית אריאן דה רוטשילד לתלמידות דוקטוראט. סלי היא אמנית רב תחומית, השואבת השראה ממסורות של מלאכה וידע מקומי, תנועה גוף ופרפורמנס, ופועלת במתח שבין נוכחות והעדר. 

 

האמניות ענת ליטוין וסלי יצרו בדירה נדבך נוסף לפרויקט "עירוח" העוסק בפרקטיקות ביקורתיות של אירוח אמנותי בעיר ובניסיון להגדיר מחדש את תפקיד האמן והאמנות ביצירת עירוניות אחרת. "עירוח" הוא  חלק ממחקר הדוקטוראט של ליטוין במחלקה לתכנון עירוני בטכניון. 
דרך עבודה בחללי הדירה, המכילים שני רבדים - ההיסטורי - דירת מגורים פרטית של משפחת שויער משנת 1936 והעכשווי - דירת רזידנסי כחלק מבית ליבלינג הפועל כמרכז תרבות ציבורי, יבחנו השתיים את היחסים בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי, בין הבית לעיר, הן יתחקו אחר הפוטנציאל הגלום באקט האירוח והתארחות במרחב לאור המציאות העירונית המשתנה, כאשר הבית מסתמן כמרחב ציבורי ומחאתי חדש.


השהות בדירה היא חלק מהותי מתהליך חקירה, למידה ויצירה פרפורמטיבי' מתמשך ומתאסף . תהליך זה יהיה חשוף לקהל (באי הבנין ובאינטרנט) ויתקיים תוך קיום דיון ער  עם אמנים, אנשי מקצוע ומובילי תרבות בנושאי ליבה הנוגעים למדיניות תרבותית ואזרחות עירונית, כחלק מסדרת מפגשים ואירועים. בחודש דצמבר יושלם התהליך ויוצג כמיצב שלם בדירה.

אוצרת התוכנית: אדריכלית סברינה צגלה

 

שעות ביקור אמניות: הדירה תהיה פתוחה, בחללים המרכזיים (מבואה, מטבח, סלון 1+2) כל שעות פתיחת המרכז. 

החל משעה 12  ייפתחו חדרי הסטודיו בהנחה שהיוצרות נמצאות.

bottom of page