top of page
black.png
  • noam661

חשיפה: החזית, בית ליבלינג – מרכז העיר הלבנה


צילום: מיקי שוביץ

לפני כשבועיים הופשטו הפיגומים מחזית בית ליבלינג, וחזיתו המרהיבה נחשפה לרחוב. מנהלת התוכן של בית ליבלינג, שרון גולן־ירון, אמרה כי הסרת הפיגומים הוכיחה שוב עד כמה מוצדקת הבחירה בגישת השימור הבר־קיימא שבה נקטנו במהלך השיפוץ הפתוח: "במקום ניתוח לב פתוח, איחוי הבקעים בעור". כלומר, במקום קילוף והסרת הטיח המקורי - טיפול יסודי בסדקים. משום כך עירבנו את הקהילה המקצועית בתהליך השימור וחשפנו אותו לקהל הרחב. בהמשך ייחשפו המבקרים גם לפיגמנטים ולחומרים שנשתמרו במבנה מאז נבנה בשנות השלושים. המרכז יעודד ויתמוך במבצעי שימור שיינקטו בגישה זו, ויעלה לדיון את הערכים החברתיים הגלומים בה.


bottom of page