top of page
black.png
  • noam661

סדנת קיץ: דינמיקות של שינוי עירוני


בסוף ספטמבר נארח במרכז העיר הלבנה בבית ליבלינג את History Takes Place – Dynamics of Urban Change, תכנית רב-תחומית ייחודית, המוקדשת להיסטוריה ופיתוח עירוני. השנה תתמקד התכנית בתנועה - של אנשים, חומרים ותרבויות - כאלמנט מרכזי באדריכלות המודרנית, והאופן שבו הגירה, תנועת סחורות והשפעות תרבותיות עיצבו את הנוף העירוני של תל אביב-יפו.

במסגרת סדנת הקיץ הבינלאומית נבחן כיצד הגירה ותנועה משפיעות על פרטים, על ערים ועל חברות ומעצבות מחדש את זהותם, נחקור מערכות יחסים היסטוריות ועכשוויות ונשאל כיצד הרעיונות והמורשת של תנועת הבאוהאוס באים לידי ביטוי בעיר: מה ייצג בעבר הבאוהאוס בתל אביב-יפו ובישראל ומה הוא מייצג כיום? מהי הרלוונטיות של הבאוהאוס לתושבי העיר ומבקריה? כיצד אפשר להתאים את מורשת הבאוהאוס לצורכי ההווה ואיך להבטיח את שימורה? סדנאות History Takes Place – Dynamics of Urban Change של קרן צייט - אבלין וגרד בוצריוס וקרן גרדה הנקל מתקיימות בערים שונות באירופה, ומזמינות חוקרים צעירים מרחבי העולם לבחון את ההשפעות של תהליכים היסטוריים על פיתוחן של ערים אלה. התכנית מיועדת לסטודנטים לתואר שני בהיסטוריה, תולדות האמנות, לימודי תרבות, מדעי הרוח והחברה, וכן לאדריכלים ומתכנני ערים. הסדנה בשיתוף מרכז העיר הלבנה תתקיים בבית ליבלינג בסוף ספטמבר. תאריך אחרון להגשת מועמדות: 30.4.2019.


bottom of page