top of page
black.png
  • noam661

תערוכת בניין לדוגמה - פתיחה: 19.9.2019


תערוכת הקבע בניין לדוגמה, שתיפתח ב-19.9.2019, תעסוק ברעיונות ובחומרים שמהם מורכב בית ליבלינג, אחד מכ-4,000 בנייני הסגנון הבינלאומי שנבנו בתל אביב-יפו. התערוכה תספק מידע על העיר הלבנה, ההיסטוריה והמאפיינים שלה בטרם יציאה לסיורים בעיר, ותערוך למבקרים היכרות עם המודרניזם המקומי, גישות בשימור, שיטות בנייה ותכנון אקלימי לצד דיון בנושאי עירוניות, הגירה, מגורים בעיר והחיים בבית.

התערוכה תתפרש על פני עשרות תחנות בבית ליבלינג - ממבואת הכניסה ועד הגג - ותעודד גילוי, התבוננות והתעמקות במגוון אלמנטים אדריכליים מקוריים בליווי קטעי אודיו. התערוכה תציג את ההקשרים התרבותיים, החברתיים, הכלכליים, הפוליטיים והאישיים של הבניין משנות השלושים ועד ימינו, תוך בחינת עתיד התכנון והמגורים בעיר.

הביקור בבית ליבלינג יהיה אינטימי כמו ביקור בבית. מרכז העיר הלבנה העתידי ילווה את המבקרים במעבר מהמרחב האישי שמייצגת הדירה אל המרחב המשותף שמייצג הבניין - על שפע הסיפורים והנרטיבים הטמונים בו - וממנו אל עבר העיר כולה.

אוצרת: ליה כוכבי לחצו כאן לקריאת ראיון עם אדריכל השימור אורי גור, שרואה בבית ליבלינג מעבדת לימוד אינסופית.


bottom of page