top of page
black.png
  • noam661

מרכז העיר הלבנה ביריד השימור בלייפציג


8 - 10 בנובמבר

החודש נציג את פרויקט פתוח לרגל שיפוצים ביריד השימור הבינלאומי בלייפציג, במהלכו נזמין את קהילת השימור הבינלאומית לערוך היכרות עם המרכז ופעילויותיו, נגלה טכנולוגיות חדשות בתחום השימור ונרחיב את מעגל השותפים בסדנאות הבילטרליות שלנו. פרויקט פתוח לרגל שיפוצים מקדם את ערכי השימור, המלאכות והמחקר העכשווי ומביא לידי ביטוי רובד מרכזי בשיתוף הפעולה הישראלי-גרמני להקמת מרכז העיר הלבנה בתל אביב. הביתן שלנו ביריד שואב השראה מרעיון השיפוץ הפתוח וכולל הצגת חומרים והמחשה פיזית, עידוד מלאכות מסורתיות במקביל לחשיבה בת-קיימא על תהליך השימור ואירוח מייסטרים גרמנים שהשתתפו בסדנאות.

8.11 14:30-15:30 דברי ברכה של מזכיר משרד הפנים הפדרלי גונתר אדלר, וראש עיריית לייפציג ד״ר בורקהארט יונג. סבב הרצאות של אדריכל השימור וינפריד ברנה, אדר׳ שרון גולן-ירון ואדר׳ סברינה צגלה. דיון ומילות סיכום של אדר׳ יורג האספל, יו"ר ICOMOS גרמניה. חשיפת שרפרף ליבלינג - הרהיט הראשון שייצרו משתתפי סדנאות השימור של המרכז בהשראת פתוח לרגל שיפוצים. 9.11 14:15-16:00 יום עיון של ICOMOS בנושא חינוך ומלאכות: הרצאה של אדר׳ שרון גולן-ירון, מנהלת התוכן של מרכז העיר הלבנה, על פרויקט פתוח לרגל שיפוצים וסדנאות השימור המעשי בבית ליבלינג. הרצאה של ערן איזנהמר, מנהל התכנית החינוכית של מרכז העיר הלבנה, שיציג את בית הספר של העיר - תכנית החינוך שאנחנו מקיימים זו השנה השניה בתל אביב. המבקרים ביריד יוכלו להשתתף במפגשים עם צוות המרכז, נציגי חברת ארכו - קבלנית השימור של בית ליבלינג ומייסטרים גרמנים שלוקחים חלק בפרויקט השימור: אדר׳ רוברט הובר, zukunftsgeraeusche GbR; אולריך ויגנד, מנהל איגוד בעלי המלאכה, ברלין; אדריכלית ומומחית לצבע ד"ר מרלו מילר-אורטלוף; וד"ר נורברט הופפר. לאתר היריד לחוברת שנחלק ביריד

עיצוב ואוצרות: אדר׳ סברינה צגלה צוות התוכן וההפקה: אלן קוגלר, אנט וולטר, אולריקה מריה רוז, אדר׳ שרון גולן-ירון, אפרת גולדמן, גלעד שחר, ד"ר נורברט הופפר, ד״ר מרלו מילר-אורטלוף

שיווק ומדיה: מורן שמבר


bottom of page