top of page
black.png
  • noam661

מודרנה בשלוש מערכות / גדיניה-ברנאו-תל אביב


סמינר לימודי ביוזמת מכון פילצקי בוורשה והמוזיאון העירוני בגדיניה, בהשתתפות מנחים ממרכז העיר הלבנה.

3-8 באוקטובר (גדיניה, פולין), 23-28 באוקטובר (ברנאו, גרמניה).

שלוש ערים שבהן התעצבה השפה המודרניסטית המקומית והבינלאומית עומדות במוקד הדיון על אודות מודרנה: העיר גדיניה היא מסמליה של פולין המודרנית, שהתפתחה בין שתי מלחמות העולם. בדומה לתל אביב, גם גדיניה אימצה את בשורת המודרניזם וגיבשה זהות יחודית: שילוב של פתיחות קוסמופוליטית ותחושת גאווה לאומית, שהקנה לה מעמד של מרכז כלכלי, חברתי, תרבותי ופוליטי חשוב.

העיר ברנאו שליד ברלין היא מקום מושבו של בית הספר של פדרציית האיגודים המקצועיים של גרמניה, שתיכנן האדריכל האנס מאייר - מנהל בית הספר באוהאוס בדסאו - בשנת 1928. המבנה תוכנן על פי עקרונות הבאוהאוס והוכרז אשתקד כאתר מורשת עולמית של אונסקו (Baudenkmal Bundesschule Bernau). האדריכל אריה שרון, תלמידו של מאייר, הופקד על ניהול משרד האדריכלים שלו בברלין והיה הממונה על הפרויקט.

אדריכל וינפריד ברנה, יועץ השימור של בית ליבלינג, הוביל את פרויקט השיפוץ של בית הספר בברנאו בטרם ההכרזה. ברנה הוא האדריכל המוביל בגרמניה בשימור אדריכלות הסגנון הבינלאומי. תל אביב נולדה מתוך המודרנה ומגלמת כמה מערכיה באופן מובהק. בעיר שלחוף הים התיכון נפגשים ומתמזגים הרעיונות והנסיבות שנראו לראשונה בגדיניה ובברנאו.

בסמינר ישתתפו סטודנטים לאמנות, מדעי הרוח והחברה מפולין ומגרמניה, שידונו ויחקרו את ההשפעות האפשריות של המודרנה על התרבות העכשווית והעתידית. הסמינר הוא חלק מהפרויקט הרב-תחומי Exercising modernity של מכון פילצקי בוורשה.


bottom of page