top of page
black.png
  • noam661

יצאנו לדרך


מסתבר שגם מסע שיפוץ ארוך מתחיל באריח אחד קטן ואנחנו נרגשים לצאת לדרך. רגע לפני שיתחילו בעבודות השיפוץ והשימור נפגשו אנשי חברת Arco (הקבלן האחראי לשיפוץ) עם בעלי מלאכה מגרמניה וישראל להרמת כוסית.


bottom of page