black.png
  • noam661

המתכונים של לוצי

לזכרם של לוצי ואויגן שויער


מה נשמר לנו בקופסת הזכרונות מימי הילדות בבית סבתא, ועל מה אנחנו אוהבים להתרפק במיוחד? על האוכל כמובן. לאחר שעלו ארצה מגרמניה ב־1936, לוצי שויער, בעלה אויגן וילדיהם הבוגרים רות, חנה והרברט עברו להתגורר בדירה החזיתית שבקומה השלישית בבית ליבלינג. הם מכרו את כל רכושם בגרמניה, ועלו כמשפחה אמידה מאוד. בגרמניה עסק אויגן במסחר קמח, ובארץ עבד לתקופה קצרה כמלווה בריבית. לוצי הייתה עקרת בית, ולא למדה את השפה העברית עד סוף ימיה. הם גרו בשכירות בדמי מפתח משנת 1938 עד שנת 1971, והיו אחרוני הדיירים שנשארו בבית עד לכניסת משרדי העירייה בהתאם לצוואת ליבלינג.


תמונה: ספר בישול המתכונים של לוצי

בזכות התחקיר של שולה וידריך פגשנו את צאצאי הזוג שויער, וחלקם זוכרים עדיין את הבית שבו בילו בילדותם. הם גילו לנו את ספר המתכונים שכתבה ב־1940 לוצי שויער עבור ביתהּ חנה: ה-״Koch Buch״. הספר עובר מדור לדור והפך לחלק מהפולקלור המשפחתי של השויערים. המטבח שבו בישלה הגברת שויער שוּמר בקפידה, ותוכלו לבקרו בסיור בבית ליבלינג וגם להקשיב לסיפורים של בני המשפחה ביישומון LIEBLING HAUS AUDIO.


תמונה: מתכון לעוגה

כחלק ממגמת השימור של הבית גלשנו גם לתחום הזיכרון הקולינרי, וכעת שני מתכונים שוחזרו בבי