top of page
black.png
  • noam661

האוצרת הילה כהן־שניידרמן על התערוכה טרנספראומבאו: ליבלינג


תערוכת הפתיחה של בית ליבלינג עוסקת בהסכמי ההעברה, פרק שנוי במחלוקת בתולדות הציונות. הסכמי ההעברה היו הסכמים פוליטיים, שביססו יחסים כלכליים בין השלטון הנאצי לבין התנועה הציונית בשנות השלושים, וסייעו לעשרות אלפי יהודים מגרמניה לעלות ארצה. מוזמנים להאזין לסיכום קצר ומרתק.

התערוכה היא שיתוף פעולה של היוצרים עילית אזולאי, יונתן טואיטו, לו מוריה, ניר שאולוף

צילום: יעל שמידט, אביעד בר נס, ארכיון קלטר, תיק תיעוד בית ליבלינג

עורכת: נעמי שניידר

Comentários


bottom of page