top of page
מפות צל והשימוש בהן לטובת שימור ועיבוי צל בתל־אביב–יפו

מפות צל והשימוש בהן לטובת שימור ועיבוי צל בתל־אביב–יפו

מאת ד"ר אור אלכסנדרוביץ', אדר' נוף שחר צור, אד' יונתן לבנדיגר, ד"ר יואב לרמן 

ניהול המחקר: רינת מילוא, אדריכלית שימור בכירה, מחלקת השימור, עיריית תל־אביב–יפו 


ישראל היא מדינה בעלת אקלים חם עם חודשים ארוכים שבהם נרשמות רמות גבוהות של חשיפה לקרינת שמש ישירה. ברוב חלקיה של הארץ חשיפה לקרינה זו, מלבד הנזקים הידועים שהיא מסבה לבריאות האדם, אחראית גם יותר מכל גורם אקלימי אחר (טמפרטורת האוויר, הלחות היחסית ומהירות הרוח) לפגיעה משמעותית בנוחות התרמית של המשתמשים ברחובות ובחללים הפתוחים של הסביבה העירונית. מאותה סיבה בדיוק הליכה או שהייה בסביבה מוצלת, אפילו בשיא העונה החמה, עשויה לשנות מקצה לקצה את תחושת הנוחות האישית, גם ללא שינוי משמעותי בטמפרטורת האוויר או בעוצמת הבריזה. מטרת מחקר זה היא לספק כלים לגישור על הפער הקיים בין ידע אקלימי תיאורטי לפרקטיקות מקובלות של תכנון עירוני באמצעות כלי המיפוי במערכות מידע גיאוגרפית ממחושבות (GISׂ).

bottom of page