top of page
תוספות בנייה למבנים לשימור: שכבה 2.0. הייחודיות התרבותית של עירוניות רב שכבתית

תוספות בנייה למבנים לשימור: שכבה 2.0. הייחודיות התרבותית של עירוניות רב שכבתית

מאת אדר' עמיר פלג, בעל תואר מגיסטר באדריכלות מאוניברסטת UPC ברצלונה 

ניהול המחקר: אורית רוזנטל, אדריכלית שימור בכירה. מחלקת השימור, עיריית תל אביב-יפו 

סטטוס המחקר: בהכנה 


בתל אביב-יפו ישנם כיום כ -2,300 מבני המוגדרים לשימור, מתוקף תוכניות שונות החל מסוף שנות השמונים ועד היום. לרוב המכריע של הבינינים מותרת תוספות בנייה. מראשית שנות התשעים ואילך אכן נוספו כמה מאות תוספות לבנייני המוגדרים לשימור . כעת, לאחר שחלפו כמעט 30 שנה, הגיע הזמן לחקור את הרחבות הבנייה הללו, על מנת ללמוד ממה שכבר נעשה ולייצר מערך של כלים תכנוניים לצורך בניית תוספות עתידיות. המחקר מתחקה ומנסה לקרוא את המשמעות התרבותית של הרחבות הבנייה על גבי מבנים לשימור ולבחון את תפקידם בהתפתחות העירונית.

bottom of page