העיר הלבנה, מבנים מודרניסטים בישראל ובגרמניה

העיר הלבנה, מבנים מודרניסטים בישראל ובגרמניה