top of page
Urban Journal

יומן אורבני

18.11.2021 –11.12.2021

אחרי חמש שנים שבהן התגורר בניו יורק, חוזר אלון שטיאט לתל אביב, מתבונן בה מחדש, מנהל מעין יומן ויזואלי ושואל מה הופך את העיר לבית עבורו. התערוכה היא פרויקט רישום עירוני של רגעים במרחב הציבורי של תל אביב, שכולל סדרה של כ־50 רישומים. כל רישום מלווה בפס הקול הפנימי של האמן והחיצוני של העיר - אוסף של רגעים אישיים קולקטיביים.

אוצרת: גלית גאון

bottom of page