top of page
דימוי: ואהידה רמויקיץ'

גינות הבלוק העירוני

29.12.2022 - 2.9.2023

פתיחה: יום ה', 29.12.2022, בשעה 20:00


התערוכה המוצגת בטרקלין תכנון העיר חושפת את תכנון המרחב הנופי הייחודי של העיר שנוצר לפני מאה שנה על ידי מתכנן העיר תל אביב, פטריק גדס. הגינות, חלקן סמויות למחצה, ניטעו בטבורי בלוק המגורים שאופיין גם הוא באותה תכנית, והם אלו אשר יצרו יחד את הגנום הסוציו-נופי של העיר הלבנה.


התערוכה, תמצית ממחקר מקיף, לוותה בתחושת דחיפות לעיסוק בנושא לאור הבנת הערכים הללו כחיוניים לעיר גם כיום, במיוחד לנוכח משבר האקלים ודלדול משאבי הטבע.


סר פטריק גדס, בוטניקאי, סוציולוג ומתכנן ערים, תכנן את תכנית המתאר הראשונה של תל אביב (תכנית גדס) ב-1925. כיום, הוא נתפס כאחד מהאבות המייסדים של התכנון האזורי וכאחד מראשוני המתכננים האקולוגיים הרואים בטבע חלק בלתי נפרד מהעיר המודרנית. תכנית גדס יישמה את עקרונות "עיר הגנים", אשר מעניקים למרכז העיר ולצפון הישן את השלד העירוני שלו ואת האופי המיוחד המוכר לתושבי העיר ולמבקרים בה.


התערוכה מבקשת להזכיר שבבסיס תכנון העיר תל אביב נוצרה תשתית של טבע עירוני - בשדרות, משעולים וגינות בעלי רצף והמשכיות, והם שמעניקים לעיר, המבקשת לצמוח עוד ועוד, גנטיקה בריאה בנפשה. זהו טבע שמבקש ליצור הפסקה באינטנסיביות העירונית; טבע שמבקש ליצור חיים וקהילה.

עם השנים ככל שהעיר מצטופפת, הופכים החלונות הירוקים ששתל גדס בכל בלוק לפירי איוורור חיוניים המורכבים מרשת של משעולים וגינות שמחכים להתגלות. אנו מקוות שהתערוכה תאפשר להרחיב את השיח על גינות הבלוק בפרט ושטחים פתוחים בכלל כמפתח לעתיד מקיים בעיר, תוך שמירה על ערכי הנוף והתרבות החשובים והחיוניים - כיום אף יותר.


צוות התערוכה: רותי ליברטי-שלו, עדי הר-נוי, הדס נבו-גולדברשט, נועה הולנדר, ענת לוי, שירה לוי-בנימיני

מחקר: רות ליברטי-שלו ועדי הר-נוי אדריכלות ושימור

ליווי והנחייה מטעם מחלקת השימור: אדר' הדס נבו-גולדברשט

המשרד לרקמה תיעודית:  אביב קרוגלנסקי ווהידה רמוגי'ק

מיצב צמחיה: קולקטיב אנייה - יערה רבינוביץ וגיל הרבג'יו כהן

אוצרות, עיצוב והפקה בבית ליבלינג: נועה הולנדר, ענת לוי ושירה לוי בנימיני

עיצוב גרפי: נעם נוי

צילום: יעל שמידט

מרכז קהילתי אריק איינשטיין: דברת גלב


התערוכה מבוססת על מחקר "עיר גינות" שבוצע על ידי משרד רותי ליברטי שלו ועדי הר נוי אדריכלות ושימור, בהזמנת מחלקת השימור העירונית

תודות: מחלקת השימור העירונית, אגף שיפור פני העיר, הרשות לאיכות סביבה וקיימות, מינהל קהילה תרבות וספורט - מרכז אריק איינשטיין

bottom of page