top of page

הסדק

9.05.2024-14.09.2024

מהי העיר הלבנה 008

הסדק

יוצר: עברי באומגרטן

אוצרת: אדריכלית סברינה צגלה


פתיחה 9.5.2024

יום חמישי, שעה 19:00

משך התערוכה: 9.05.2024-14.09.2024


התערוכה מציגה את סיפורו של בית אחד - בית קלמרו, ברחוב ראש פינה 26 בדרום תל אביב, סיפור הממחיש את הפער בין הדימוי והחזון של העיר הלבנה כאוטופיה אדריכלית, לבין המציאוּת החומרית, חברתית, תרבותית וכלכלית שהבניין ודייריו נתונים בה.


הבניין נבנה ב-1935, ועברי באומגרטן, יוצר ואקטיביסט חברתי החי ופועל בשכונת נווה שאנן, רכש בו דירה לפני כעשרים שנה. הבניין הוכרז לשימור בהגבלות מחמירות, ובמיצב שבחדר הפרויקטים מוצג התיעוד החלופי שערך באומגרטן לבניין, במקביל לתהליך השימור.


בניסיונותיו לשפר את תנאי החיים בבניין ההולך ומתפורר, מצא באומגרטן בגנזך מחלקת ההנדסה של העירייה, כי לסדק בקיר המבנה יש היסטוריה ארוכה וסבוכה והוא מרחף מעל ראשי הדיירים, מרביתם עובדים קשי יום ופליטים, כמעט מיום הקמת הבניין.


בתיעוד הבניין ודייריו, מנסה באומגרטן לגשר על הפער בין הרעיון של שימור כפי שהוא מבין אותו, לבין תהליך השימור בפועל, המרוקן את הבניין מדייריו, ומההיסטוריה שלו.


התערוכה שואלת האם ניתן היה להותיר את הבניין בקונטקסט החברתי תרבותי שלו, לשמור עליו כבית לכול דייריו; לשקם את המבנה ולשגשג בלי להשתעבד לכלכלת ההון המניעה את שוק הנדל"ן, הפיתוח העירוני והשימור? התערוכה גם מעלה תהיות על הרלוונטיות של נרטיב העיר הלבנה למתגוררים בה; ומציעה אפשרות לנרטיב הכולל את הסדקים, ומבקש לייצר מבעדם דבר חדש.


זהו סיפור אישי ורפלקסיבי, החושף עמדה אנושית אמביוולנטית מול כלכלת ההון והנדל"ניזציה של המרחב, כזו הנעה בין שותפות, אחריות והישרדות, לבין ההכרח לאיחוי הסדק הפעור.


התערוכה היא התערוכה השמינית בחדר הפרויקטים בבית ליבלינג. החדר, כפלטפורמה לשיח עכשווי על שימור, עירוניות, תרבות וזהות בעיר, מזמין יוצרים מתחומים שונים להתייחס בו לשאלה מהי העיר הלבנה? זהו פרויקט המשכי וסדרתי, והוא הקצה הפתוח של תערוכת הקבע המספרת את סיפור העיר הלבנה; ונקודת מוצא לדיון בנושאי השעה בעיר.


צילום וידאו: זוהר קניאל ועברי באומגרטן

עריכת וידאו: אורי גרג'י

מודל: רניי מזור

הדמיה: דוד גרבה

הפקת גרפיקה למוצגים: יאשה רוזוב

צוות בית ליבלינג

אוצרת חדר הפרויקטים: אדריכלית סברינה צגלה

ע' אוצרת: מיכל ליכטנשטיין

עיצוב גרפי: רן מלול וטלי ליברמן

הפקה והקמה: איה צייגר, ליאב לוי

ציוד הקרנה: דורון הקרנות

עריכה: ציפה קמפינסקי

תרגום לאנגלית: סיון רווה

bottom of page