top of page
נורית אגוזי

כנס בית הספר של העיר על אף ולמרות הכל

1.8.2020–5.9.2020

ארועי הכנס מתפתחים במהלכו ומתעדכנים באתר הכנס: www.schoolofthecity.org ובדף הארוע של הכנס בפייסבוק. במהלך הכנס יתארחו בדירה מספר 6 בבית ליבלינג תשעה אמנים: מאי עומר, עמרי ליבנה, מאי אילון, יסמין שטיינמץ, דוד לוקרד, איתמר בנאי, נעמה בר-אור, שי פרסיל ואליסה אולבה. כנס בית הספר של העיר התחיל מארבעים כסאות מתקפלים. ארבעים כסאות מאוסף הכסאות המתקפלים של המעצב יעקב קאופמן נשלחו בזמן המגיפה לבתי ארבעים משתתפים, למשך חודש ימים – כחלופה לתכניות קודמות שהיו לנו לכנס. האוסף כולל עשרות כסאות מתקפלים אותם אסף המעצב יעקב קאופמן בשלושים השנים האחרונות ובהם נעזר ללימוד סטודנטים בקורס לעיצוב כסא מתקפל בבצלאל. המשתתפים הוזמנו לקיים מהלך אישי בביתם שלהם בזמן ישיבה על הכיסא. הזמנו אותם לצאת למסע למידה אישי, כל אחד עם תחומי העניין והמתודולוגיות שלו, בעודם מחוברים ברשת שטווינו למשתתפי הכנס האחרים. הכנס מסכם שלוש שנים ראשונות של מחקר ופעילות בבית הספר של העיר בבית ליבלינג ומציג לציבור את הידע, הרעיונות והמתודולוגיות שפיתחנו. העיר עבורנו היא מרחב למידה דרך מחקר פעיל, ספונטני ורב-חושי. אנו מנסחים פדגוגיה שאינה סגורה בבתי הספר ובאקדמיות, כי אם מתקיימת בעיר ובחיים. פדגוגיה של חלל ומרחב, בה אין הפרדה בין דיסציפלינות; פדגוגיה הכורכת יחד ידע, התנסות ועשייה; פדגוגיה שאינה נשענת על היררכיה בין מורה ״בעל-הידע״ ותלמיד – כי אם מניחה שבין השניים מתקיים חילוף רעיונות מתמשך; פדגוגיה המכירה בצורות שונות של למידה מ- ולמידה עם. פדגוגיה בה כל אחד מוצא ומפתח את התשוקה והסקרנות שלו. אנו מציעים את המושג תנועת-לימוד כמהות בפדגוגיה הזו. תנועת-לימוד היא הלך רוח יומיומי: היא נוצרת מתוך חוויה, שיחה, מבט ודימיון – רגעים חולפים בהם מתרחשת למידה ומתעצב ידע. למידה הינה פעולה שיכולה להתרחש כל הזמן ובכל מקום, היא עניין של תשומת לב, כוונה ותנאים. תנועת הלימוד הינה קריאה לחשיבה מחדש על לימוד כאפשרות לפעולה ולשינוי. בית הספר של העיר בית הספר של העיר בבית ליבלינג הוא מרחב לחשיבה ופיתוח רעיונות ופרקטיקות של העיר כמרחב לימוד. העיר היא מרחב בו אנחנו לומדים זה מזה, חולקים ידע, רעיונות, מחשבות, מיומנויות וניסיון. העיר אינה מרחב מובן מאליו, אלא פלטפורמה יומיומית לדיון ציבורי והתבוננות ביקורתית של תושביה על המקום שבו הם חיים, מנקודת מבט אסתטית ובאמצעות ניסיון, עשייה ופעולה. בית הספר מציע את האמנות, הפרפורמנס, העיצוב והאדריכלות כפרקטיקות העוסקות במבט וחקר של מרחב החיים, ומנסח פדגוגיה הנובעת מפרקטיקות אלו. כך אנחנו חוקרים ולומדים את דרכי ההוראה, שאינן נפרדות מהדיון על העיר ומהוות שפה להתבוננות ויצירת משמעות. בית הספר של העיר מפתח ומפעיל תוכניות חינוך בשיתוף מינהל החינוך של עיריית תל אביב-יפו. התוכניות ׳לחיות בעיר׳ מציעות כלי מחקר אישי לאופן בו אנו חווים את העיר ובחיים בה. את התוכניות כותבים ומלמדים צוות בית הספר - אמנים, מעצבים ואדריכלים והחל מ-2017 הן נלמדות בבתי ספר בשכונות במזרח העיר, מרכז, דרום העיר, יפו ורמת אביב. בית הספר של העיר מנהל ואוצר: ערן איזנהמר. אוצרוּת הכנס: ערן איזנהמר, אנה ווילד, מעיין מוזס. רכזת פדגוגית: רותם וולק. כתיבה והדרכה: טל אלפרשטיין, אור הרץ, רותם וולק, חיים חכימיאן, דנה מור, מעיין מוזס, שיר מורן, כנרת מקס, אנה ווילד, ישי שפירא קלטר, לירן שפירו.

bottom of page