top of page

תערוכות שהות: הבלוק

25.1.2024-13.07.2024

אירוע פתיחה יום חמישי, 25.1.24 בשעה 19:30


תערוכות שהות: הבלוק

חיים סוקול - ציפור על אדן החלון / יאשה רוזוב - חדר בריחה


שתי תערוכות חדשות מציגות את עבודותיהם של אמני הסטודיו ברזידנסי "הבלוק", שהתקיים בבית ליבלינג בין מרץ ליוני 2023. האמנים המציגים, חיים סוקול ויאשה רוזוב, חולקים גורל משותף דרך השהות שהתקיימה ב"דירה לדוגמה", ועיסוקם במרחב - הממשי והמדומיין - שבין האישי לאזרחי. התקופה בה נוצרו העבודות לתערוכה נחלקת לשני חלקים: משך עבודתם בסטודיו במהלך שהותם בדירה - תקופת המחאה והשיבושים החברתיים והתפקודיים שנלוו לה וזלגו לתוך תהליך הרזידנסי עצמו; והתקופה שלאחר  אירועי השבעה באוקטובר - ימים שמערבבים מחדש את האישי והאזרחי באופן שונה מכל מה שהכרנו עד כה.


היחסים המורכבים בין האישי לאזרחי ניכרים בעבודתו של חיים סוקול בעיסוקו החוזר ונשנה בשאלות של הגירה, פליטות ועקירה. שאלות אלה, שראשיתן בחוויותיו האישיות, הופקעו מהממד האישי והן לובשות היום ממד לאומי וקולקטיבי. עבודותיו של יאשה רוזוב ביקשו במקור לעסוק בשאלות הנוגעות למרחב הציבורי כמקום שבו האזרח ממושטר, מוגדר ונשלט. במהלך העבודה על התערוכה הן קיבלו ממד אישי, המתבטא במפגש עם המרחב הביתי שבו הן מוצגות. עבודותיו מערערות את תחושת הביתיות המוכרת ומעלות שאלות על אודות האיומים והסכנות, שעשויים להפוך את הבית למרחב לא בטוח.


אוצרות: שירה לוי בנימיני, ענת לוי


bottom of page