top of page

ממעבדת המחקר: הזכות לדיור

1.3.21, 18:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

מנהלת התוכן של בית ליבלינג שרון גולן מזמינה את אלה ובר, מתכננת ביחידה לתכנון אסטרטגי במנהל הנדסה של עיריית תל־אביב–יפו, ואת הסוציולוג ירון הופמן־דישון ממרכז אדוה – מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות – לדיון בנושא הזכות לדיור. דיור הוא צורך בסיסי, אולם במציאות של ימינו יותר ויותר משקי בית הם אינם בעלי יכולת כלכלית לגור במקום שבו הם חפצים לגור, או להמשיך להתגורר במקום מגוריהם הנוכחי. ירון הופמן־דישון פרסם לאחרונה מסמך תחת הכותרת "דיור לכל", ובו הציע לראות בדיור כשירות ציבורי שרשויות השלטון מחויבות לספק לכלל האזרחים. מסקנות המסמך הוצגו גם בכתבה שפורסמה לאחרונה בדה מרקר, לטענתו דיור צריך להיות שירות ציבורי. היחידה לתכנון אסטרטגי שוקדת בימים אלה על גיבושו של מסמך מדיניות דיור כלל עירוני בתל־אביב–יפו.


צילום:ד"ר אבישי טייכר, מתוך אתר פיקיויקי

אירועים נוספים
bottom of page