top of page

סיור מודרך אחרון בתערוכה ״טרנספראומבאו: ליבלינג״

7.3.20, 10:00

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

עברית

שפה

30₪

מחיר

הזדמנות האחרונה להיפגש עם האוצרת הילה כהן-שניידרמן לפני שהתערוכה נסגרת. התערוכה הראשונה המוצגת בגלריה לתערוכות המתחלפות בבית ליבלינג עוסקת בהסכמי ההעברה, פרק שנוי במחלוקת בתולדות הציונות. הסכמי ההעברה היו הסכמים פוליטיים, שביססו יחסים כלכליים בין השלטון הנאצי לבין התנועה הציונית בשנות השלושים, וסייעו לעשרות אלפי יהודים מגרמניה לעלות ארצה. התערוכה היא שיתוף פעולה של היוצרים עילית אזולאי, יונתן טואיטו, לו מוריה וניר שאולוף.

אירועים נוספים
bottom of page