top of page

כנס איקומוס – חיפה ופרנקפורט: אולמות השוק של המאה העשרים – שימור, חידוש ושימוש חוזר באנדרטאות מודרניות

10.12.20, 18:00

תאריך ושעה

Online

מקום

אנגלית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

סימפוזיון איקומוס גרמניה–ישראל יעסוק הפעם בהחייאת שווקים היסטורים והשמשתם מחדש, תוך התאמתם לצרכים עכשוויים. במרכז הדיון יעמוד מבנה שוק תלפיות בחיפה. השוק תוכנן בסגנון הבינלאומי המודרני על ידי האדריכל משה גרסטל, הוקם בשנת 1940 בשכונת הדר, והיה סמל לאירופאיות הבורגנית בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל. בדיון המקוון נבחן אלטרנטיבות להשמשה המחודשת של הבניין בהשוואה למודלים של החייאת שווקים היסטוריים דומים בעולם. אדר׳ אמיר פרונדליך יציג את תיעוד הבניין, אדר׳ אנדראה יורגס (סגנית מנהלת מוזיאון הארכיטקטורה הגרמני בפרנקפורט) תסקור שווקים דומים בפרנקפורט וברחבי אירופה, אדר׳ ערן מורדכוביץ׳ (יו"ר איקומוס ישראל) וד״ר רגב נתנזון, אנתרופולוג ופעיל בשכונת הדר, אדר׳ גיא שחר ממלחקת השימור של עיריית חיפה ישמשו כמומחים המקומיים. את הכנס תנחה ד״ר ענבל בן אשר גיטלר, יו״ר ועדת איקומוס ישראל לאדריכלות המאה העשרים ויו״ר שותפה של דוקומומו ישראל.

אירועים נוספים
bottom of page