top of page

ממעבדת המחקר: בונות ארץ חדשה – מי הייתה גרטרוד גולדשמידט?

5.10.20, 17:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

שרון גולן־ירון, מנהלת התוכן של בית ליבלינג, מארחת את ד״ר סיגל דוידי להרצאה על האדריכליות הראשונות שפעלו בארץ ישראל. דוידי תתמקד בפועלה של גרטרוד גולדשמידט שהיגרה לישראל ב־1924, והייתה האישה השנייה שפעלה פה כאדריכלית, ומהראשונים שהביאו את האדריכלות המודרניסטית לארץ. למרות זאת, שמה ופועלה נמחקו מההיסטוריוגרפיה של האדריכלות בארץ ישראל, ועבודותיה אף משויכות לעיתים לאדריכלים אחרים. בהרצאה תחשוף דוידי את עבודתה החלוצית של גולדשמידט בתקופת היישוב, ואת השפעתם של רעיונות ציוניים והיבטים תרבותיים ומגדריים על התפתחותה כאדריכלית ועל עבודתה בארץ ישראל. ד"ר סיגל דוידי היא אדריכלית והיסטוריונית של אדריכלות מודרנית בתקופת המנדט ובישראל, המתמקדת בקשר שבין תחום זה ובין מגדר. מחקריה זיכו אותה בפרסים שונים ובמלגות מחקר באוניברסיטאות מובילות בעולם. ספרה ״בונות ארץ חדשה: אדריכליות וארגוני נשים בתקופת המנדט״ יראה אור בחודש הבא בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

אירועים נוספים
bottom of page