top of page

ממעבדת המחקר: פילנטרופיה עירונית

22.2.21, 18:00

תאריך ושעה

Online

מקום

אנגלית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

מנהלת התוכן של בית ליבלינג שרון גולן-ירון מזמינה את מנכ״ל קרן תל אביב, ד״ר הלה אורן, ומנכ״ל קרן כרייסטצ׳רץ׳ (ניו זילנד), איימי קרטר, לדיון על משמעותה וחשיבותה של פילנתרופיה עירונית. האורחות ידברו על האתגרים שנוצרו בעקבות מגפת הקורונה, פיתוח פתרונות מותאמים לקהילות ספציפיות ובחינה מחודשת של השימוש במרחב הציבורי. השתיים יתמקדו בקרן האמנים, קרן החירום, פיתוח מטבע עירוני ויוזמות עירוניות אחרות, וידונו בהרחבה על הצורך בקיומה של עיר מגוונת ומכילה, הנותנת מענה לאנשים מכל שכבות האוכלוסייה בעתות משבר.

אירועים נוספים
bottom of page