top of page

ממעבדת המחקר: לקראת מסמך מדיניות חדש עבור מבואות יפו

11.1.21, 18:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

מנהלת התוכן של בית ליבלינג שרון גולן־ירון מזמינה את אדר׳ ארז אלה ואת אדר' רינת מילוא ממחלקת השימור בעיריית תל־אביב–יפו להציג את המחקר שערכו על אזור מבואות יפו, הממוקם בגבול שבין תל אביב ליפו. שכונת תעשייה בעברה, הפכה כעת למוקד של מלאכה, אומנות ויצירה. בהרצאה נחשף למחקר מקיף על אודות השימושים באזור זה, המבוסס על מידע רב שנאסף הן מהשטח והן בשיתוף פעולה עם חטיבות שונות בעיריית תל־אביב–יפו, במטרה ליצור מאגר ידע שמדגיש את האיכויות הייחודיות לאזור זה. בניתוח הנתונים אובחנו הדרכים שבהן אנשים עוברים, שעות הפעילות לפי שימושים, וגם נלמד כיצד שתי פונקציות סותרות כביכול יכולות לפעול בו־זמנית (מגורים ותעשיה). הנתונים הובילו למסקנות שעל בסיסן נכתב מסמך המדיניות למבואות יפו. המסמך נועד ליצור חוסן עירוני ולשמר את השימושים הקיימים, תוך פיתוח האזור כרובע עירוני מעורב.

אירועים נוספים
bottom of page