top of page

ממעבדת המחקר: תוספות בנייה שכבה 2.0 – המשמעות התרבותית של עיר רב־שיכבתית

21.9.20, 17:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

בהרצאה נחשוף לראשונה מחקר חדש של מחלקת השימור העוסק בתוספות הבנייה בתל אביב. במחקר נקרא את המשמעות התרבותית של תוספות הבנייה, ונבחן אותן כאמצעי להתפתחות שכבתית של העיר. ניתן לראות את התוספת כערוץ לדיאלוג פתוח בין האדריכל המקורי, הרעיונות שלו ותקופתו, לבין האדריכלות העכשווית. מדיאלוג בין דורי זה אפשר לבחון כיצד הערכים של תקופתנו נפגשים ומתחברים עם ערכי המבנה המקורי. נדבר גם על מה שניתן ללמוד ממפגש זה על התרבות העכשווית שלנו ועל הגישה שלנו לעבר. אדר׳ עמיר פלג הוא מנחה סטודיו לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב ושותף במשרד גל-פלג אדריכלים. צילום: עמית גרון

אירועים נוספים
bottom of page