top of page

ממעבדת המחקר: אחרי המחר #4 – אסטרטגיות לעירוניות טקטית – תל־אביב–יפו / ברלין

7.9.20, 17:00

תאריך ושעה

Online

מקום

אנגלית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

מגפת הקורונה שהתפשטה במהירות ברחבי העולם עיצבה מחדש את הסביבה העירונית שלנו וחוללה שינויים דרמטיים בערים וקהילות. ברלין ותל־אביב–יפו הן שתיים מהערים המתמודדות עם האתגרים הללו באמצעות יישום אסטרטגיות אד-הוק שנועדו לספק מענה לנסיבות המשתנות: ראשית, ההתכנסות אל תוך המרחב הפרטי והדיגיטלי; ובחודשים האחרונים ההפגנות ההמוניות ברחובות נגד אלימות משטרתית, אי־שיוויון חברתי ומדיניות ממשלתית שנויה במחלוקת. מתכננים ואדריכלים ממלאים תפקיד משמעותי מתמיד בחקירת חוסנו של המרחב העירוני והשלכותיו הפוליטיות והחברתיות, ובוחנים דרכים להתמודדות עם האתגר המתמשך. כיצד ניתן לשמור על ריחוק פיזי ובו בזמן, לוודא כי המרחב הציבורי נותר נגיש לפעולה חברתית מעצימה, המקדמת השתתפות פעילה? הצטרפו לדיון המקוון של כתבת האדריכלות של הארץ נעמה ריבה ודוריס קלייליין, העומדת בראש הוצאת הספרים JOVIS המתמחה בספרי אדריכלות.

אירועים נוספים
bottom of page