top of page

ממעבדת המחקר: אלימות והתבדלות – מה אפשר ללמוד מהמודרניזם בשיקגו / פרופ׳ מרטין קלשן בהרצאה מקוונת

8.6.20, 14:00

תאריך ושעה

Online

מקום

אנגלית

שפה

ההשתפות חופשית. קוד פגישה: 813 4316 7678

מחיר

בשנת 1938, לאחר שהנאצים סגרו את בית הספר באוהאוס, לודוויג מיס ואן דר רוהה, המנהל האחרון של בית הספר, עזב את גרמניה והיגר לשיקגו. עם לודוויג הילברסיימר, וולטר פטראנס ולסלו מוהולי־נגי, הוא פיתח תוכנית חינוכית למכון הטכנולוגי של אילינוי, המכונה "הבאוהאוס החדש". מימוש התוכנית להקמת הקמפוס, בניית גורדי השחקים המהפכניים של מיס ון דר רוהה על שפת האגם, והקמתו של בית הספר לעיצוב, הפכו את שיקגו למטרופולין שוקק ולמוקד המודרניזם בארצות הברית. כיום המורשת האדריכלית של שיקגו נחגגת ברחבי העולם, אך בד בבד נאלצת העיר להתמודד גם עם השפעות אחרות של מורשת זו על החברה העירונית כגון שיעורי רצח גבוהים. ההרצאה תחשוף קשרים בין פיתוח מודרניסטי וסטטוס קוו חברתי־עירוני בשיקגו ותדון בהשפעות שלהם על עתיד העיר. פרופ׳ מרטין קלשן הוא מרצה לבינוי ערים וקיימות באוניברסיטת IIT שיקגו, ובבעלותו משרד HouseHaus. מעבדת המחקר של בית ליבלינג היא פרי שיתוף פעולה עם מחלקת השימור בעיריית תל־אביב-יפו. מעבדת המחקר מוקדשת לחקר המרחב העירוני, ומקדמת מחקרים שעוסקים בעירוניות, בהיסטוריה ובתרבות. הנחת המוצא שלנו היא שתל־אביב-יפו, כמו כל עיר, אינה רק סך המבנים הקיימים בה, אלא מכלול עשיר של אלמנטים וקהילות המקיימים קשרי גומלין.

אירועים נוספים
bottom of page