top of page

ממעבדת המחקר: יפו אהובתי / אדר' נתנאל אלפסי בהרצאה מקוונת

4.5.20, 14:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתפות חופשית. קוד פגישה: 872 1342 9475

מחיר

מרבית הבניינים ביפו אינם לוקחים חלק בתרבות ובשיח האדריכלות העכשווי, הם מקיימים מערך מורכב של מבנים אנונימיים. חלקם ניתנים לזיהוי ולהגדרה על פי קריטריוניים קאנוניים של שייכות סגנונית, וחלקם הגדול יותר הוא תוצר סגנוני של עירובים מורכבים יותר. הם מתפקדים כבניינים רגילים שמרכיבים עיר, על הדפורמציות והמוטציות האדריכליות שלהם. ההרצאה תסקור מבנים בדרומה של העיר ותתבסס על חקירה מתמשכת של מחלקת השימור על אודות יפו ודרום תל אביב. האדריכל נתנאל אלפסי הוא שותף במשרד AN+ ומרצה בפקולטה לארכיטקטורה בבצלאל.

אירועים נוספים
bottom of page