top of page

כנס איקומוס גרמניה ישראל – הקשר, ניגודיות, המשכיות – שימור מורשת ופיתוח עירוני (חלק א)

12.11.20, 18:00

תאריך ושעה

Online

מקום

אנגלית

שפה

ההשתתפות חופשית בהרשמה מראש

מחיר

מורשת בערים במטרופוליניות מודרניות. פיתוח עירוני ומורשת תרבותית תחת לחץ – סדרת אירועי הדיון המקוון הבינלאומי "הקשר, ניגודיות, המשכיות – שימור מורשת ופיתוח עירוני" מתמקדת בסוגיה כיצד ניתן לנהל את צרכי השימור כמו גם את דרישות הפיתוח בהקשר העירוני. כיצד יכולים מבנים אורבניים היסטורים או מבנים יחודיים לעמוד בלחצי השינוי כתוצאה למשל מענף הנדל"ן או דרישות דיור אקטואליות? מה יכולים לעשות ממשל העירייה, הפוליטיקאים והחברה כדי להגן על המורשת התרבותית שלה? כיצד ניתן לשלב מבנים קיימים בפיתוח המתמשך ואולי להתאים אותם לרמת החיים החדשה של תקופתנו? חוקרים ואנשי מקצוע מישראל ומגרמניה יתייחסו לשאלות אלו תוך דיון בהן. סדרת אירועי הדיון המקוון הבינלאומית "הקשר, ניגודיות, המשכיות – שימור מורשת ופיתוח עירוני" היא שיתוף פעולה של בית ליבלינג, מוזיאון האדריכלות הגרמני בפרנקפורט, בית ארנסט–מאי, ICOMOS גרמניה וישראל ודוקומומו זה מהווה חלק מציון 40 שנה לשותפות העיר פרנקפורט תל אביב.

אירועים נוספים
bottom of page