top of page

בית ליבלינג מארח מודרניזם מזרח אירופי: המקרה של ליטא

2.12.19, 17:00

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

אנגלית

שפה

הכניסה חופשית

מחיר

ללא הרשמה

ד״ר מריה דרמייטה מציגה את סיפורה של קובנה, בירתה של ליטא בתקופה שבין מלחמות העולם. ההתפתחות המואצת של קובנה בשנים 1919-1939 היא תופעה ייחודית, המדגישה את חשיבותה של העיר המודרניסטית הזו. הנס האדריכלי של קובנה הוא לא רק סיפורה של עיר אחת. הוא מייצג מעגל תמידי של חלומות שנרקמים ומתמוטטים; אתגרים יצירתיים ואופטימיות; הגירה, מקום ורעיונות וצורות משותפים. קובנה, המועמדת להכרזה כאתר מורשת עולמית של אונסקו, תהיה בירת התרבות האירופית בשנת 2022. ד״ר מריה דרמייטה היא היסטוריונית אדריכלות ופרופסורית במחלקה להיסטוריה של אוניברסיטת וילנה. מחקריה מתמקדים באדריכלות המאה העשרים, מודרניזם ומורשת תעשייתית.

אירועים נוספים
bottom of page