top of page

ממעבדת המחקר – אפוריה: ארכיטקטורה של עצמאות / מפגש זום עם האדריכל ירמי הופמן

6.4.20, 14:00

תאריך ושעה

אירוע וירטואלי

מקום

עברית

שפה

ההשתתפות חופשית. קוד מפגש: 786 436 204
סיסמה: 006734

מחיר

בתקופה אביבית זאת שבה נגזר עלינו להישאר בבתינו מכורח הנסיבות, נחליף את החלל היפה שבבית ליבלינג במרחביה הנדיבים של הרשת על מנת לדון במחקרי המעבדה בסדרת מפגשים וירטואליים. בואו להאזין לאדריכל ירמי הופמן, מנהל מחלקת השימור בעיריית תל־אביב–יפו, שיספר על ברוטליזם בתל אביב. ההרצאה הראשונה תעסוק באדריכלות הבטון החשוף כפי שהיא מוצגת במחקרם של האדריכלים ירמי הופמן והדס נבו־גולדברשט בספרם "אפוריה: ארכיטקטורה של עצמאות — הסגנון הברוטליסטי של תל אביב יפו 1948–1977" (בהוצאת הטכניון). הסגנון הברוטליסטי, המוכר בעולם גם כ־Post War Architecture, איפיין את האדריכלות במדינת ישראל בשלושת העשורים שאחרי הקמתה, מהכרזת העצמאות ב־1948 ועד המהפך השלטוני ב־1977. באמצעות סקירה של כ־300 מבנים מציג ומנתח המחקר את האופן שבו הוטמע הסגנון הברוטליסטי במבני העיר. מעבדת המחקר של בית ליבלינג היא פרי שיתוף פעולה עם מחלקת השימור. מעבדת המחקר מוקדשת לחקר המרחב העירוני, ומקדמת מחקרים שעוסקים בעירוניות, בהיסטוריה ובתרבות. הנחת המוצא שלנו היא שתל־אביב-יפו, כמו כל עיר, אינה רק סך המבנים הקיימים בה, אלא מכלול עשיר של אלמנטים וקהילות המקיימים קשרי גומלין.

אירועים נוספים
bottom of page