top of page

נדחה: להבין עיר בתוך בית

17.4.20, 21:00

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

עברית

שפה

30₪

מחיר

איך בית יכול לספר על עיר? מה הקשר בין שימור לבין פיתוח? למה ישנם רחובות ללא מוצא בעיר הלבנה? ואיך הבאוהאוס קשור לכל זה? בואו לסייר בבניין עם שירה לוי־בנימיני, מנהלת בית ליבלינג ואורבניסטית העוסקת בשימור עירוני. הסיור ישלב הסברים על השפעות האדריכלות המודרנית על חיינו והתייחסות לסוגיות עירוניות הרלבנטיות לחיי היום־יום. נבקר גם בתערוכות המוצגות בבית ליבלינג ומעלות לדיון סוגיות חשובות בהיסטוריה של העיר הלבנה.

אירועים נוספים
bottom of page