top of page
5A8A5600 _גן יעקב הבימה.jpg

27.2.20, 12:15

תאריך ושעה

90 דקות

משך הסיור

קרמנציקי 14, ליד בית הקפה לחמנינה

נקודת מפגש

נקודת סיום

עברית

שפה

30 ₪

מחיר

מודרך בכרך: אור מן המזרח

בואו לפגוש את מתכנני העיר ולשמוע מהם על הסוגיות העדכניות ביותר המונחות על שולחנם. והפעם נזכה להזדמנות נדירה לבקר במתחם יוצא הדופן שבמזרח העיר – מתחם חברת החשמל שברחוב קרמניצקי. במתחם מתוכנן עירוב שימושים אינטנסיבי והוא עתיד להכיל מבנים חדשים למגורים, לתעסוקה ולמסחר לצד מבנים קיימים שביניהם בניין משרדים ברוטליסטי והאנגר שישמש באופן זמני כמרחב קהילתי עד שיקבע לו צורך ציבורי ספציפי. למה הכוונה ב״זמני״? האם יש תוכנית שימור עירונית למזרח העיר? כיצד מתוכנן מרכז העסקים הבא של העיר המתפתח לאורך האיילון? האדריכלים לאורה הופמן שפטלר ויואב זילברדיק ממנהל הנדסה בעיריית תל־אביב–יפו יספרו על תהליכי השימור והפיתוח המתקיימים באזור, ויציגו את התוכנית הייעודית למתחם, את ערכיה ואת מטרותיה.

מודרך בכרך היא סדרת סיורים אורבניים המתמקדת בכל פעם בשכונה או באזור שונה כמקרה בוחן של סוגיות אקטואליות בתכנון העיר ובפיתוחה. הסיורים מודרכים על ידי מומחים ממנהל הנדסה של עיריית תל־אביב–יפו: אדריכלים, יועצים ומתכננים.

* כניסה למתחם מותנית בהצגת תעודת זהות או רשיון נהיגה.

עוד סיורים

מיקלה בורסטו

הלב ההיסטורי - כיכר ביאליק: מודרניזם והיסטוריה על קצה המזלג

יום שישי, 27 בספטמבר 2019

סיון מויאל

סיור פעיל בעיר הלבנה

יום שבת, 28 בספטמבר 2019

יעל שמידט

סיור פעיל בעיר הלבנה

יום שבת, 28 בספטמבר 2019

bottom of page