top of page
5A8A5600 _גן יעקב הבימה.jpg

18.7.20, 9:00

תאריך ושעה

60 דקות

משך הסיור

בית ליבלינג

נקודת מפגש

בית ליבלינג

נקודת סיום

עברית

שפה

30 ₪ כולל קפה מפנק בקפה ליב או 1+1 לאורחי המלונות בתל אביב-יפו (מבצע חוףשה בעיר), קוד הטבה 062020

מחיר

סיור בתערוכה: עם הילה כהן־שניידרמן, אוצרת התערוכה ״טרנספראומבאו: ליבלינג״

סיור אחרון בהחלט! התערוכה הראשונה המוצגת בגלריה לתערוכות המתחלפות בבית ליבלינג עוסקת בהסכמי ההעברה, פרק שנוי במחלוקת בתולדות הציונות. הסכמי ההעברה היו הסכמים פוליטיים, שביססו יחסים כלכליים בין השלטון הנאצי לבין התנועה הציונית בשנות השלושים, וסייעו לעשרות אלפי יהודים מגרמניה לעלות ארצה. התערוכה היא שיתוף פעולה של היוצרים עילית אזולאי, יונתן טואיטו, לו מוריה וניר שאולוף.

הפעילות בהתאם להנחיות משרד הבריאות, יש להגיע עם מסכות ולהקפיד על שמירת מרחק והיגיינה אישית. קיום הסיור מותנה במינימום נרשמים.

עוד סיורים

מיקלה בורסטו

הלב ההיסטורי - כיכר ביאליק: מודרניזם והיסטוריה על קצה המזלג

יום שישי, 27 בספטמבר 2019

סיון מויאל

סיור פעיל בעיר הלבנה

יום שבת, 28 בספטמבר 2019

יעל שמידט

סיור פעיל בעיר הלבנה

יום שבת, 28 בספטמבר 2019

bottom of page