top of page

קול קורא להשתתפות בתוכנית הבלוק

לאנשי תכנון, עיצוב וסביבה

בחודשים הקרובים רזידנסי ׳הדירה׳ יארח את תכנית הבלוק - קבוצת מחקר ופעולה המכנסת יוצרות ויוצרים המשלבים עיצוב ואמנות רב תחומית בעשייה חברתית יומיומית. התכנית, המתקיימת הן כקבוצת לימוד והן כמעבדה חייה בשיתוף קהל, היא פעולה אמנותית שמטרתה להרחיב את מושג הבלוק העירוני תוך חקירה והתבוננות דרך עולמות התוכן מהם הם מגיעים. מטרת התוכנית הינה ליצור שינוי בתהליך היצירה של המשתתפים לצד פיתוח פרקטיקות וכלי עזר שיסייעו למתכננים ולקהל הרחב להכרת המושג. תוכנית רזידנסי הבלוק מתקיימת במסגרת העיסוק השוטף של בית ליבלינג בהתבוננות במרכיבי התכנון של מרחבי חיים, ביחסים שבין האדם לסביבתו, חשיבה המבוססת על חזון עיר הגנים אשר בבסיס תכנונה של תל אביב. 

social_Template.png

רקע

חזון עיר גנים מציג שאיפה מתמשכת לשילוב איכות החיים הכפרית לצד עיר תפקודית ומרקם עירוני פעיל ושוקק. מעבר להיבט הפיזי, החזון מתייחס גם להיבטים כלכליים וחברתיים המשלימים תפיסה הוליסטית של יחסי אדם וסביבה בחברה עירונית. מתוך תפיסה זו, ובפרט תוכניתו של גדס לעיר תל אביב, נתייחס לשלושה קני מידה המרכיבים יחד את עיר הגנים: בניין המגורים, הגינה הציבורית, ובלוק המגורים. 

דירת הרזידנסי בבית ליבלינג עוסקת באופן שוטף בשאלות של התגוררות בעיר. במסגרת רזידנסי הבלוק נעסוק בשאלות של אקו סיסטמות ומערכות יחסים בנות קיימה בין אותם מרכיבי היסוד בתוכנית גדס ובינם לבין תושבי העיר.

 

בבית ליבלינג, דירת הרזידנסי תהווה מעין סוכנות מידע לקהל שתהווה בו זמנית מגרש משחקים יצירתי, אשר בתוכו וסביבו יווצרו שיתופי פעולה, תוצגנה שאלות ויפותחו תכנים, שיהוו חלק מתכנית הפעילות של המרכז.

מטרת התוכנית

מטרת התכנית שתושג באמצעות לימוד, מחקר ותיעוד נלווה, הינה שכלול התפיסה לגבי הבלוק העירוני, ניסוח מרכיבי האקו סיסטם של הבלוק, כיצד הוא מתפקד כיחידה עירונית ואיך הוא משפיע על תכנון עירוני עתידי. 

התהליך ומסקנותיו, שיכללו גם פיתוח מתודולוגיה לשיתוף-קהל במסגרתו יתקיימו דיאלוגים עם ציבורים שונים, נועדו לסייע להרחבת מושג "הבלוק" עבור אנשי המקצוע מחד ולתושבי העיר מאידך, ולאפשר לצוות המרכז לפתח רעיונות להמחשתו לקראת תערוכה שתעסוק בנושא בשנת 2025, המהווה מאה שנה לחזון עיר הגנים של גדס.

פעילות התכנית:

התכנית תתקיים בין החודשים מרץ-יולי 2023.

התכנית תפעל כתכנית עמיתים בלמידה הדדית בעשרה מפגשים  וכן תאפשר לחלק מהמשתתפים שהות-אמן בחללי הסטודיו של הדירה. למשתתפים תינתן האפשרות לבחור במסלול המתאים להם, כמפורט להלן:

מעבדה חיה - מחקר יישומי בשיתוף קהל 

במקביל למפגשי הלימוד, משתתפי התוכנית יפתחו פלטפורמה למחקר יישומי בשיתוף קהל במטרה להרחיב את מושג הבלוק ואת ההתבוננות במרכיביו דרך פיתוח כלי עזר ומתודות משחקיות. הרעיון בבסיס הפלטפורמה הוא שילוב דיסציפלינות לאיסוף ידע מקומי ונקודות מבט מגוונות על מרכיבי ומאפייני הבלוק העירוני. משתתפי התוכנית יהיו אחראים לפיתוח המתודולוגיה המתאימה לשיתוף הקהל, על בסיס הפעולה האמנותית המתאימה להם וכן להובלה והנחייה של המפגשים בהשתתפות קהל. החודש הראשון של התוכנית יוקדש ללמידה אינטנסיבית של מושג הבלוק ולאחר מכן, במקביל להמשך הלמידה לפיתוח הפלטפורמה. החודש האחרון בתוכנית יוקדש ליישום המתודולוגיה שתפותח ולפיתוח תוצרים ויזואליים שיבטאו את הידע הנאסף. 

כללי

  • בתאריך 18-20/05 במסגרת האירועים העירוניים ׳בתים מבפנים׳ יציגו המשתתפים את תהליך המחקר בדירת האירוח למבקרים במרכז. 

  • במסגרת השתתפות בתכנית תעמוד הדירה לשימוש המשתתפים וכן כל תשתיות הדירה לרבות מטבח, חשמל מים ואינטרנט. במהלך תקופה זו משתתפי התכנית יהיו חלק בלתי נפרד מהמרכז ויוזמנו להשתתף באירועים ופעילויות המתקיימות במקום.

  • מלגות ההשתתפות אינן כוללות את עלות ההפקה לעזרים שידרשו לפיתוח התכנים בתוכנית.

1. מפגשי למידה משותפים במסגרת תכנית עמיתים

דירת הרזידנסי בליבלינג תשמש כמעבדה לחקר הבלוק העירוני. התכנית תכלול סדרת מפגשים, בהם יתארחו מומחים מקצועיים ללמידה בנושאי עירוניות, קיימות, אקטיביזם אמנותי, היסטוריה של תכנון, עיר גנים ועוד, וכן תתקיים חשיבה משותפת על פיתוח מתודולוגיה לחקר הבלוק בשיתוף קהל. בנוסף במפגשים אלו יכירו המשתתפים גם את התכנים השונים בבית ליבלינג אשר נעים בין תחומי האומנות, עיצוב, אדריכלות ומחקר.

  • לצורך השתתפות בתכנית במסלול עמיתים תוענק מילגה בגובה 3,500 ש"ח (הסכום כולל מע״מ).

2. סטודיו עבודה ליוצרים ומעצבים

לצד ההשתתפות במפגשי הלימוד של תוכנית העמיתים חלק מהמשתתפים בתוכנית יעבירו את פעילות הסטודיו היומיומית שלהם לחדרי הסטודיו בדירה, הכוללת גם סלון ציבורי ומרפסת. במקביל לעבודתם השוטפת יפתחו המשתתפים תוצרים ויזואליים המשקפים את תהליך הלמידה של הקבוצה ביחס למושג הבלוק וכן עזרים התומכים בפלטפורמה שתפותח. אנו מחפשות יוצרים אשר הפעילות השוטפת שלהם קשורה בנושאים אורבניים ויוכלו לבצע עבודת תיעוד לתהליך אשר תוצג בחללי הסטודיו והחלל המשותף, באופן שיהדהד את הנושא למבקרים במרכז (מפות, מודלים, אינפוגרפיקות וכד׳). 

  • לצורך השתתפות בתכנית במסלול יוצרים תוענק מילגה בגובה 6,500 ש"ח (הסכום כולל מע״מ). 

תוכניות עבר

תוכנית רזידנסי הבלוק מהווה המשך טבעי לשיתוף הפעולה עם הרשות לאיכות סביבה וקיימות בתוכנית בית.בניין, שעניינה דיון מחודש במושג הבניין המשותף ובחינת דרכים שונות ליצירת סביבת חיים מטיבה ובריאה וקידום אורח חיים מקיים. 

 

במסגרת התוכנית התפתחה התערוכה בית.בניין המוצגת בימים אלה בבית ליבלינג. למידע נוסף 

 

לצפייה בחוברת המסכמת של תוכנית בית.בניין

social_Template2.png
social_Template2.png

צוות התכנית

  • אוצרות התכנית: שירה לוי בנימיני, ענת לוי

  • ליווי, ייעוץ והנחיה מקצועית נוספת יינתנו על ידי צוות בית ליבלינג, צוות הרשות לאיכות סביבה וקיימות ומומחים חיצוניים.

מועד אחרון להגשה: 18/03

bottom of page