top of page
This course can no longer be booked.

זיקוק

  • Ended
  • Idelson Street

פרטים

תאריך התחלה מדויק יקבע בקרוב ״תוכנית זיקוק״ היא הזמנה להרפתקת לימוד אישית, ניסיונית ומסעירה. אנחנו מזמינים אותך לזקק את העשייה שלך, לקדם אותה, להרחיב אותה ולהעשיר אותה בעזרת ליווי קשוב ומתמשך של אישה יוצרת כמוך, הפנויה לחשוב איתך לעומק על המהלכים היצירתיים שבהם את עסוקה. זיקוק מתקיימת בבית הלומדת, ואורכה הוא תשעים ימים בדיוק. במהלך התוכנית תוכלי לזקק דבר מה ממרחב היצירה שלך - בין אם כבר ברור לך בדיוק מה הוא, ובין אם עדיין לא. באמצעות שיחה מתמשכת, המלווה בהתבוננות עדינה באופן עבודתך וחשיבתך, נמפה את צרכיך היצירתיים ונטווה עבורך רשת אישית ובלתי צפויה שתחבר בינך לבין אנשים, מקומות, טקסטים ורעיונות הרלוונטיים לך. התוכנית מעניקה מסגרת חדשנית ויוצאת דופן לזיקוק הדבר שלך - יהיה זה מחקר, יצירה או רעיון שאפילו לך קשה עדיין להגדירו. אל מסע הזיקוק נצא יחד. בסופו, תגיעי את אל מקום אחר.


bottom of page