top of page
This course can no longer be booked.

הר גורל

  • Ended
  • Idelson Street

פרטים

״הר גורל״ מיועדת ליוצרים המעוניינים להמשיך להשתכלל, להתחדד ולהתאמן במקביל לשגרת עבודתם העצמאית בסטודיו. נקודת המוצא של התכנית היא שיצירה דורשת אימון: בטכניקה, באסטרטגיות, בהקשבה, בדיבור. אנחנו צריכים להתאמן כדי לשמור על חדות וזמינות ללמידה של דברים חדשים. התכנית מציעה אלטרנטיבה לתפיסת הפרקטיקה האומנותית והמקצועית כרצף של פרויקטים, או רצף של ״עבודה לקראת פרוייקט״. נתעכב בה דווקא על חוט השני הנמתח בזמן שבין פרויקט לפרויקט, ונקיים שגרת אימון שאינו תלוי בנסיבות חיצוניות, אלא סביב הלב הרעיוני הפועם בגוף הפרקטיקה של כל יוצר. באמצעות תרגילים ושיחה מתמשכת סביב מושגים כמו חברוּת, אינטואיציה, דמות ומודל – נלווה את שגרת היצירה ונעשיר אותה בשיח מעמיק, כנה והרה גורל. ״הר גורל״ היא תוכנית מפגשים דו-שבועית הנמשכת כחצי שנה. מפגשים קבוצתיים יתקיימו בימי רביעי מדי שבועיים בין השעות 18:00–20:00. מפגשים אישיים יתקיימו מעת לעת בימי ד׳ שבין הפגישות.


bottom of page