top of page
אמנות. פעולה. עיר

אמנות. פעולה. עיר

SKU: 0019

מאת: הדס עפרת 

 

ספר זה סוקר תופעה אורבנית, בין-לאומית ועכשווית, של התערבויות אמנותיות שמבקשות להשפיע ולחולל שינוי במרקם החיים בעיר. מדובר ביוזמות מקומיות של אמנים, מעצבים, קולקטיבים ומרכזי תרבות ואמנות בערים רבות בישראל ובעולם. הן מצליחות ליצור מצב אזרחי חדש ומתמודדות עם האתגרים החברתיים והמרחביים שמציבה המטרופולין הפוסט-מודרנית, ובכלל זה ערי לוויין ושכונות פריפריאליות. הרשויות למדו להכיר ביתרונות החשיבה של האקטיביזם האמנותי, השונה מאופני פעולה מקובלים, ונוטות לשתף עמו פעולה. שילובם של כוחות חוץ-ממסדיים היא ניצחונה של העיר היצירתית – עיר של תושביה ושל כל הפועלים בה.

 

הדס עפרת, חתן פרס ישראל לאמנויות המופע, הוא אמן וחוקר עירוניות. מספריו שראו אור בשנים האחרונות: היית מת (2004), שיחות עם בובה – על תיאטרון בובות בן-זמננו (2008) , מציאות רבה מדי – על אמנות המופע (2010).

    ₪89.00 Regular Price
    ₪66.75Sale Price