top of page

הדירה מארחת: מגן אנושי | עדי ואן ולסן

1.8.2024-21.09.2024

הדירה מארחת:

דירת הרזידנסי של בית ליבלינג מארחת אמנים ואמניות מקומיים לתערוכות יחיד שהותאמו לחלל הבית. ראשונות לחלוק את הדירה הן האמניות נעמי פארן ועדי ואן ולסן.


מגן אנושי: המחלוקת משני צידי הגבול שהפכה בלתי ניתנת להתעלמות לאחר אירועי השבעה באוקטובר, עוררה אצל האמנית עדי ואן ולסן שאלות בנוגע לקיום במרחב. כאזרחית המחפשת טריטוריה שתהווה לה בית, אמא, ודור שלישי לניצולי שואה, מצאה עצמה עוסקת במקומה של אוכלוסייה אזרחית, ובתפקידה כמגן לרעיונות וטריטוריה. במקביל, הכאוס שנוצר סביבה נטרל את תחושת הביטחון האישי שלה ושל משפחתה והוביל אותה לחיפוש, שבבסיסו נקודת השבר האישית והלאומית.

בתערוכה, מנסה ואן ולסן לאתר את יכולתו של הבית (הממשי והרעיוני) להתקיים במצב של הרס ואת הלגיטימיות בהצבתו של מגן אנושי כסמן גבול וטריטוריה. מתוך צילומי עיתונות של מוקדי פגיעה ודרך מהלכים של החסרה והרכבה, היא מפרקת את גבולות הצורה וההקשר, וממפה באופן אקראי שטחים ועוגנים צורניים שיהוו בהמשך בסיס לבנייה. העבודות בתערוכה מזמינות את הצופים להרהר בשאלות של זהות, בטחון ושייכות, תוך כדי שהם נחשפים למסע האישי של ואן ולסן עצמה בחיפוש אחר זהות בית. 


אוצרת: מיכל קרסני


ניהול אומנותי מטעם בית ליבלינג: צוף בר-און 


עיצוב גרפי: טלי ליברמן  


הקמה: איה צייגר  

bottom of page