top of page
Photo | photographer unknown 
Photo from the Archive Fondation Constant 
Model in Rabo Kunstcollectie 
©Constant/Fondation Constant c/o Pictoright Amsterdam 2020

בבל החדשה - קונסטנט

28.10.2021–30.11.2021

באמפי בית הספר של העיר יוצגו קטעי וידאו העוסקים באמן ההולנדי קונסטנט ובפרויקט המונומנטלי שלו, ״בבל החדשה״.

בבל החדשה היא עיר סוחפת ומלאת תשוקה שתכנן האומן ההולנדי קונסטנט במשך שני עשורים. זו עיר המיועדת לאדם הרפתקן ובלתי צפוי, אדם שתכלית חייו אינה עבודה אלא מימוש יצירתיות. החיים בבבל החדשה אינם מחולקים בין עבודה לחופש, בין שגרה ליצירתיות או בין חיים לאמנות – אלא מתרחשים בזמן אחד ובמרחב אחד המתוכנן עבור רעיון האדם החופשי. האדריכלות של בבל החדשה מסעירה, פתוחה, לא מוחלטת – היא מרחב לטיול ולחופש אינסופי. הרעיונות שהניעו את תכנונה ואת עיצובה חותרים תחת עקרונות התכנון של הערים שבהן אנו חיים כיום, ומדגישים את השפעת המרחב העירוני בעיצוב חשיבתם והתנהגותם של בני האדם.

בשנות השישים של המאה העשרים הציג קונסטנט את בבל החדשה בסדרת הרצאות בפני קהל. באמפי תעלה מחדש הרצאה שנתן קונסטנט במרכז התרבות ICA בלונדון בחורף 1963. בהרצאה זו תיאר את הקשר שרקם בין תכנון ערים לאומנות, ואת הרקע הרעיוני והחברתי שהביא אותו, כאומן וכפסל, להשקיע את זמנו בתכנון עיר. על כל אדם יוצר, דרש קונסטנט, להציע רעיונות חדשים ומסעירים במקום לתאר את המציאות העכשווית הבלתי מספקת. עיר היא פסגת יצירתה של החברה, ולכן, עבור קונסטנט, תכנונה של בבל החדשה והצגתה בפני קהל זה מעשה אמנותי מהמעלה הראשונה – מעשה שפותח ״אופן מחשבה, דמיון ודרך חדשה להתבונן בדברים ובחיים״. 


התערוכה וההרצאה נערכים במסגרת אירועי יום הולדתו ה־101 של קונסטנט. למידע נוסף: https://constant101.nl/


אוצר: ערן איזנהמר

ניו בבילון (1963) – הרצאה מאת קונסטנט. משי אולינקי וערן איזנהמר (2021)

אמפי: רעיון אנה ווילד, תכנון: איה צייגר וערן איזנהמר, בנייה: איה צייגר.

עריכת טקסט: יוני רז פורטוגלי


Photo | photographer unknown 

Photo from the Archive Fondation Constant 

Model in Rabo Kunstcollectie 

©Constant/Fondation Constant c/o Pictoright Amsterdam 2020

bottom of page