top of page

ארטיסטים בגינת ליבלינג

11.12.19, 17:00

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

עברית

שפה

הכניסה חופשית בהרשמה מראש

מחיר

גינת ליבלינג היא דוגמה לגינה טיפוסית המקיפה בניין מגורים בעיר הלבנה. היא חלק מרשת של שטחים פתוחים בעלי תפקיד חברתי ואקולוגי באוטופיה העירונית של הביולוג ומתכנן הערים פטריק גדס. עיצוב הגינה, אזוריה השונים והמינים השתולים בה נשענים על החזון העירוני של גדס, על ההיסטוריה של גינות בעיר הלבנה בכלל ושל גינת ליבלינג בפרט ועל רעיונות עכשוויים של קיימות. בסיור נכיר את מבנה הגינה, נדון בנרטיבים המגוונים שמשתקפים בה, נשאל שאלות על אודות האתגרים שבשימור נוף עירוני היסטורי (תכנון, הקמה ותחזוקה) ונבחן כיצד ניתן ליישם כיום עקרונות של קיימות עירונית. נסייר בחלקי הגינה השונים ונעיין בקטלוג צמחי העיר שנשתל בהשראת החזון של גדס ועקרונות הקיימות.

אירועים נוספים
bottom of page