top of page

השתלמות העשרה למורי דרך

11.8.20, 6:00

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

עברית

שפה

360 ₪ כולל ערכת הדרכה וארוחת בוקר בקפה ליב שבבית ליבלינג

מחיר

בית ליבלינג מציע השתלמות העשרה למורי דרך כחלק מארגז הכלים להדרכה במרחב העירוני של תל־אביב–יפו. נעמיק בהיסטוריה של ההתפתחות האורבנית של העיר, נבין לעומק את קריאת המרחב הבנוי לפי סגנונות הבנייה השונים עם התמקדות בסגנון הבינלאומי המכונה גם ״באוהאוס״ ושבזכותו הוכרזה תל אביב כאתר מורשת עולמית. נעסוק גם בסוגיות של אקטואליה עירונית, חשיבה עירונית מקיימת ותכנון עירוני לעתיד. ההשתלמות מתקיימת במתכונת חד־יומית בשעות 9:00–17:00 בבית ליבלינג ובסביבתו הקרובה, ומועברת על ידי אדריכלים, מתכנני ערים ויוצרים מצוות בית ליבלינג. תוכנית היום: הרצאה: ״מהבאוהאוס לפנטהאוז״ ההתפתחות האורבנית של תל אביב, כולל מבוא היסטורי־תכנוני של העיר, הבנת קריאת סגנונות בניה לעומק, תוכנית פיתוח עכשווית ותהליכי שימור, תוך התמקדות בתהליכים מקיימים. הדרכה בתערוכת הקבע של בית ליבלינג: ״יוצאת מהכלל, העיר הלבנה – מורשת יומיומית״ המציגה את סיפור התהוות המרקם העירוני המודרניסטי בעיר הלבנה ומשקפת את ההתמודדויות הנוגעות לתכנון ולחיים במרחב עירוני שהוא אתר שימור. התערוכה מקנה כלים להבנת האדריכלות כתחום בעל משמעויות פוליטיות ותרבותיות, ומהווה נקודת פתיחה אידיאלית עבור תיירים ומבקרים לסיורים בעיר הלבנה. סיור בבית ליבלינג: ״בניין לדוגמה״ בניין לשימור בסגנון הבינלאומי המוגדר כבניין לשימור בהגבלות מחמירות, דוגמה ומופת לאדריכלות הסגנון הבינלאומי בתל אביב בכלל. נחשף לתהליך השימור המורכב, נכיר את הבניין מבפנים, נשמע את הסודות הטמונים בין קירותיו, נקשיב לסיפורי המשפחות שהתגוררו בו, ונבחן כיצד הצליח השיפוץ העכשווי לשמר את רוח המקום ולמסד טרנד חדש של שימור מקיים עם הסבתו למבנה ציבורי ב־2019. סיור עירוני הסיור יתחקה אחר תוכנית עיר הגנים של גדס, התפתחותם של בנייני העיר, יעסוק בחזון ובחשיבות ערכי השימור העירוניים ויבחן כיצד העיר פיתחה מנגנונים יחודיים על מנת לשמור על המרקם האורבני שלה. כמו כן יעסוק הסיור גם בשאלות של אקטואליה עירונית ואורבניות עכשווית סביב השתנות המרקם העירוני על רקע תהליכי הפיתוח המואץ, אשר הולכים יד ביד עם שימור המורשת ההיסטורית של העיר ואף מעודדים אותה. לוח זמנים: 9:00–9:30 – התכנסות 9:30–12:00 – שיעורים 12:00–13:00 – הפסקת צוהריים 13:00–16:00 – שיעורים 16:00–17:00 – בחינה, חלוקת תעודות, סיכום ומשוב להרשמה ניתן לשלוח את הפרטים למיקי סימון, רכזת פיתוח משאבים, miki.s@whitecitycenter.org *נא לציין שם מלא, טלפון ואימייל ונחזור אליכם בהקדם מורי דרך שיהיו מעוניינים, יוכלו להיכנס למאגר המדריכים של הסיורים מטעם בית ליבלינג – מרכז העיר הלבנה *על מנת להדריך בפועל, יש צורך בתעודת מורה דרך

אירועים נוספים
bottom of page