top of page

הסיפור שמאחורי בית ליבלינג

6.6.20, 9:00

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

עברית

שפה

30₪30 ₪ כולל קפה בבית קפה ליב

מחיר

בסיור בבית ליבלינג נסביר מדוע הבניין הוא דוגמה מייצגת לאדריכלות הסגנון הבינלאומי בתל אביב, נשמע את סיפורי המשפחות שהתגוררו בו ונבחן כיצד והאם הצליחה האדריכלות העכשווית לשמר את רוח המקום. נבקר גם בתערוכות המוצגות בבית ליבלינג ומעלות לדיון סוגיות חשובות בהיסטוריה של העיר הלבנה ובחיי היום־יום שלה. הסיור בהדרכת צוות בית ליבלינג.

אירועים נוספים
bottom of page