top of page

בלעדי לבעלי כרטיס דיגיתל: הסיפור שמאחורי בית ליבלינג

22.2.20, 10:00

תאריך ושעה

בית ליבלינג

מקום

עברית

שפה

סיור לבעלי דיגיתל בלבד בעלות של 10 ₪, קוד הטבה: דיגיתל7

מחיר

בסיור בבית ליבלינג נסביר מדוע הבניין הוא דוגמה מייצגת לאדריכלות הסגנון הבינלאומי בתל אביב, נשמע את סיפורי המשפחות שהתגוררו בו ונבחון כיצד והאם הצליחה האדריכלות העכשווית לשמר את רוח המקום. נבקר גם בתערוכות המוצגות בבית ליבלינג ומעלות לדיון סוגיות חשובות בהיסטוריה של העיר הלבנה ובחיי היום־יום שלה.

אירועים נוספים
bottom of page