top of page

ממעבדת המחקר: אחרי המחר #1 / מהנדס העיר אודי כרמלי ואדר׳ שרון גולן־ירון בדיון מקוון

15.6.20, 14:00

תאריך ושעה

Online

מקום

עברית

שפה

ההשתפות חופשית. קוד פגישה: 81828824318

מחיר

בשיחה ראשונה שתעסוק בעירוניות ובאדריכלות בזמן קורונה, אדר׳ שרון גולן־ירון תשוחח עם מהנדס העיר אודי כרמלי על אקטואליה עירונית וספקולציות על מרחב המחייה שלנו בעתיד הקרוב. הם ידונו בסוגיות שונות כגון כיצד מושפע התכנון העירוני מהמגיפה והאם ישנם שינויים קונקרטיים בגישת התכנון האסטרטגי לעיר בעקבותיה. על מנת לעורר שיח ציבורי פעיל תוכלו לפנות ישירות למהנדס העיר במהלך ההרצאה עם שאלות ומחשבות, והוא ישתדל להתייחס אליהן. מעבדת המחקר של בית ליבלינג היא פרי שיתוף פעולה עם מחלקת השימור בעיריית תל־אביב-יפו. מעבדת המחקר מוקדשת לחקר המרחב העירוני, ומקדמת מחקרים שעוסקים בעירוניות, בהיסטוריה ובתרבות. הנחת המוצא שלנו היא שתל־אביב-יפו, כמו כל עיר, אינה רק סך המבנים הקיימים בה, אלא מכלול עשיר של אלמנטים וקהילות המקיימים קשרי גומלין.

אירועים נוספים
bottom of page